Mơ Tiên

Tác giả:

Điệu Bolero

Lời 1 (Bản Quỳnh Giao & Kim Tước hát)
Hương thoang thoáng gió lan gần xa
Sương phớt mơn man hình hoa
Tha thướt trong làn trăng úa
Bóng ai như mơ hồ
Êm êm dưới sương đêm
Lả lướt cô tiên
Làn tóc mây huyền
Ngập trời ngát hương duyên

Đàn lòng nhịp tiếng tơ
Ngân vang khúc ca
Theo gót tiên nga
Hoà cùng gió xa
Chập chờn màu sắc say mơ*
Trong bóng đêm mờ
Mờ theo làn trăng úa
Ôi bóng dáng yêu kiều
Lòng trần khát khao
Phách tan hồn xiêư

*Bản Kim Tước hát:
Lòng tràn đây ước mơ say
Say dáng yêu kiều
Nồng hương làn tóc biếc
Ôi bao giấc mơ tàn
Vì trăng khuất sau
Đám mây còn đâu

Điệp khúc 1 (Bản Quỳnh Giao & Kim Tước hát):
Buồn mây lan khắp trời
Trăng xa khuất tuyệt vời
Buồn đêm u ám buồn
Hoa lá âu sầu
Tiên nga vắng bên lầu
Buồn nhớ tới cung đàn
Phím lỡ dây chùng
Nhớ tiếc mơ màng
Hình bóng qua**
Nhớ tiếng gió lên ngàn khơi
Nhớ bóng khuất xa chân trời***
Ôi mơ tan rồi

**Bản Kim Tước hát:
Khúc hát bên ngàn
Nhớ chốn trang đài
Rợp bóng mây

***Bản Kim Tước hát:
Nhớ bóng dáng khuất xa vời

Lời 2 (Bản Thái Thanh hát):
Trăng êm ái ánh lan gần xa
Sương gió lướt rung ngàn hoa
Trong ánh trăng ngà lấp lánh
Bóng ai nơi cung Hằng
Êm êm tiếng ai ca
Nhịp bước thướt tha
Tà áo mơ màng
Hoà cùng sáo ngân vang
Lòng tràn ngập ý thơ
Ta im lắng mơ
Mơ dáng tiên nga
Chập chờn bóng hoa

Lòng tràn đầy ước mơ say
Say dáng yêu kiều
Nồng hương làn tóc biếc
Ôi bao giấc mơ tàn
Vì trăng khuất sau
Đám mây còn đâu

Điệp khúc 2 (Bản Thái Thanh hát):
Buồn mây lan khắp trời
Trăng xa khuất tuyệt vời
Buồn đêm như lắng buồn
Muôn hoa lắng âu sầu
Tiên nga vắng bên lầu
Buồn nhớ tới cung đàn
Khúc hát bên ngàn
Nhớ dáng thân mềm
Hình bóng tiên
Nhớ tiếng gió lên ngàn xa
Nhớ bóng dáng xa vời
Ta mơ yêu đời

Tham khảo:
1. Giọng hát Thái Thanh trong băng nhạc Shotguns Tác giả Tác phẩm, phát hành trước 1975.
2. Giọng hát Kim Tước trong một băng nhạc thu từ chương trình nhạc thính phòng do nhạc trưởng Vũ Thành điều khiển trước 1975.
3. Giọng hát Quỳnh Giao trong CD Khúc Nguyệt Quỳnh, Quỳnh Giao tự phát hành năm 1992.

Thảo luận cho bài: "Mơ Tiên"