Mơ Trăng

Tác giả:

Trăng rơi bên thềm
Trăng in góc mành
Trăng sáng cớ sao vô tình
Mây bay êm đềm
Xin chia nỗi niềm nhung nhớ
Lòng đau buồn thêm
Yêu ai hững hờ
Đêm khuya trông chờ
Ngập lòng nhung nhớ hồn trăng
Gió đưa dịu dàng
Ánh trăng mơ màng
Dìu xa cõi trần gian.

Ngày nào còn bên nhau
giờ này người nơi đâu
để lòng này ôm mối quạnh hiu
Đàn dặt dìu dư âm
Lời thì thầm xa xăm
Dưới thông ngàn buồn reo

Trăng rơi bên thềm
Trăng in góc mành
Trăng sáng cớ sao vô tình
Mây bay êm đềm
Xin chia nỗi niềm nhung nhớ
Lòng đau buồn thêm
Yêu ai hững hờ
Đêm khuya trông chờ
Ngập lòng nhung nhớ hồn trăng
Gió đưa dịu dàng
Ánh trăng mơ màng
Dìu xa cõi trần gian.

Nửa đêm trăng sáng
Gợi niềm nhung nhớ
Một vầng trăng xưa
Trăng ơi!

Thảo luận cho bài: "Mơ Trăng"