Mộ xuân tiểu thán 暮春小嘆 • Lời than lúc cuối xuân

Tác giả:

Thập tải bôn ba thử nhất đồ,
Quy lai ngô hạnh đắc vi ngô
Tiểu viên hãn quá hồng y điệp,
Nhiễu thụ đa đề bạch hạng ô.
Thiên nhật duy manh nan tái kiến,
Khâu khê hữu bệnh tức vi ngu.
Túng nhiên bất tác thiên trường ẩm,
Dĩ thị Giang Nam cái thượng nho.

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Bôn ba vừa chục năm tròn,
Trở về, may mắn ta còn là ta.
Vườn con, bướm ít bay qua,
Quanh cây, tiếng quạ kêu la thì nhiều.
Mắt loà nào thấy trời đâu,
Người hèn gò suối cũng đều hoá ngu.
Dù không uống cạn nghìn hồ,
Giang Nam cũng hạng anh đồ hơn ai?

Thảo luận cho bài: "Mộ xuân tiểu thán 暮春小嘆 • Lời than lúc cuối xuân"