Mời ăn trầu

Tác giả:

Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi
Này của Xuân Hương mới quệt rồi
Có phải duyên nhau thì thắm lại
Đừng xanh như lá, bạc như vôi
(Bản khắc 1921)

Khảo dị: bản Quốc văn tùng ký
Tựa đề: Tặng khách
Câu 1: Quả cau nho nhỏ lá trầu hôi
Câu 3: Có phải duyên nhau thì đỏ thắm

Bài thơ này được sử dụng trong chương trình SGK Văn học 10giai đoạn 1990-2006 với tiêu đề Mời trầu.

Nguồn:
1. Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008
2. Nguyễn Lộc tuyển chọn và giới thiệu, Thơ Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 1987

Thảo luận cho bài: "Mời ăn trầu"