Mời Bạn Vô Đây

Tác giả:

Mời bạn cùng vô đây ! Mời bạn cùng vô đây !

Mời bạn cùng vô đây ! Nắm tay ta vui hát mừng

Mời bạn cùng vô đây ! Mời bạn cùng vô đây !
Mời bạn cùng vô đây ! Say sưa cùng ca hát

Mời bạn cùng vô đây ! Mời bạn cùng vô đây !
Mời bạn cùng vô đây ! Múa vui ta vui kết đoàn

Mời bạn cùng vô đây ! Mời bạn cùng vô đây !
Mời bạn cùng vô đây ! Nắm tay ta vui bước đều

Ta chung vui nơi đây. Nhịp chân nhịp bước bước cho đều nhau
Tay trong tay bạn ơi. Hòa theo điệu múa. Hòa vang lời hát

 

Thảo luận cho bài: "Mời Bạn Vô Đây"