Mời Bạn

Tác giả:

sao không ở lại cùng ta
cuối ngày – trời đã nhạt nhòa bóng đêm

mấy chung môi mới vừa mềm ?

mấy chung mới đủ lòng nghiêng xuống lòng ?

ngoài kia vô định chập chùng

sao không ở lại với mông mênh tình ?

ta cùng bạn – đốt trăng lên

để nghe lửa cháy sát sườn hư vô

chung quanh trời đất hồ như

ta cùng bạn – cạn kiệt hồ rượu kia

gió mây phong tỏa lối về

thì đành ở lại bên lề nhân sinh

giang hồ bước đã chông chênh

chi bằng ngồi xuống vuông sân cả cười

coi như thiên hạ chết rồi

ta cùng bạn quẳng một đời – tiêu pha

ô kìa ! trăng mới vén ra

mù lòa mây – của tà ma cõi nào

Thảo luận cho bài: "Mời Bạn"