Môi Em Nguyệt Rằm

Tác giả:

Ngắm vầng trăng xanh
Trong ly rượu đỏ
Gạn hỏi lòng mình
Rằng say, rằng nhở

Trong vòng tay đêm
Sừng sừng hơi men
Tưởng chung nhịp thở
Tưởng mùi hương quen

Tình em như biển
Bao la mặn nồng
Từng triều lưu luyến
Nghìn chiều thương mong

Tình chàng non cao
Lời tình đã trao
Rừng tàn núi lở
Vẫn lòng trăng sao

Hớp một ngụm trăng
Tình sôi trong ngực
Môi em nguyệt rằm
Hồn chàng nhật thực

Uống cạn ly đầy
Rót đầy ly cạn
Càng nhớ, càng say
Càng yêu vô hạn

Hà hà, em ơi
Gọi em nghìn lời
Lời tan trong gió
Gió say, say vùị

Thảo luận cho bài: "Môi Em Nguyệt Rằm"