Mỗi Kinh Nghiệm, Một Bài Học

Tác giả:

“Pain is the teacher for the intelligent men.”

Byron

Có đau đớn mới trưởng thành, thông suốt
Vì cuộc đời là trường học. sân bơi
Những niềm đau, những đuối ngã trong đời
Bài học qúi, giúp ta tăng nghị lực

Có kiềm hãm giữ mình khi giận, tức
Có thứ tha những kẻ nghịch, ghét ghen
Thì tâm hồn mình sẽ mạnh thêm lên
Sớm nhận thức đâu là phần thưởng thật

Có can đảm cả khi mình nhu’t nhát
Có khôn ngoan trong lúc rất hoang mang
Có hiên ngang cả những lúc đầu hàng
Mới cảm được cõi hồn cao muôn trượng

Trong mọi lúc hãy giữ lòng cao thượng
Không tỵ hiềm, không giận dữ, ghen tưong
Xoá hận thù bằng mọi dấu yêu thương
Mỗi kinh nghiệm là một thầy dạy dỗ

Nguyên Đỗ

Thảo luận cho bài: "Mỗi Kinh Nghiệm, Một Bài Học"