Mời Nhớ

Tác giả:

Anh trở lại viết bài thơ … Mời Nhớ
Tặng mọi người nhưng đặc biệt … trừ em
Kể như anh muốn chọc tức em thêm
Hay anh muốn thêm nhiều lần xin lỗi ?

Anh trở lại, em vui, không đòi hỏi
Không giận hờn, làm khó dễ anh đâu
Em ở đây, đầu dựa cánh chiêm bao
Tóc thả rối trong sương mù điểm bạc

Em để mặc, bến lòng đã phó thác
Cho con thuyền chở mộng ước, đam mê
Thuyền ra đi bến ngóng đợi thuyền về
Nghe thuyền kể những ngày thuyền xa bến

SC

Thảo luận cho bài: "Mời Nhớ"