Môi Ô Mai

Tác giả:

Ngày đầu mình làm quen

Anh theo xuốt ngày chuyện trò cùng em
Ngày đầu mình làm quen
Anh hay nói em sao hien nghê
Vậy mà ngày vừa qua
Anh theo xuốt ngày chẳng thèm một câu
Thà mình đừng hẹn nhau
Để em ngóng trông..anh từng giây
Môi ô mai em chờ
Riêng mình anh đó thôi
Môi ô mai em chờ
Anh cùng em đi dạo..chơi
Thà mình đừng làm quen
Để em nghĩ ngợi nhiều điều gì đâu
Giờ thì mình thật quen
Thì em đã là môi ô mai buồn..

Thảo luận cho bài: "Môi Ô Mai"