Môi Trầm

Tác giả:

Khi sóng vẫn vỗ về chân đá cũ

Khi cát vàng còn rủ cát ra đi
Khi hải âu chưa mỏi bước chim di
Khi biển vẫn thầm thì câu nguyện ước

Anh vẫn yêu em, tóc huyền gío ngược
Mắt van nài sướt mướt lúc chia tay
Môi ngọt thơm để gío thoảng hương lay
Hương cấu xé hồn này hương bát ngát

Anh vẫn nhớ em mối chân tình tươi mát
Ngày lệ em nồng, chua chát rượu pha
Mắt anh cay , nâng một chén xót xa
Đây chén rượu , kể như là vĩnh viễn

Anh đã muốn ghì thân gầy đưa tiễn
Rồi cùng em, ta biến khỏi không gian
Nhưng giấc mơ anh rồi cũng vội mau tan
Như viên sỏi xưa chìm ngàn năm sóng nước

Em sẽ theo chồng xa anh anh biết trước
Nhưng làm sao mà níu được thời gian….

DCCB

Thảo luận cho bài: "Môi Trầm"