Mộng chiều về

Tác giả:

tặng người bạn cũ họ Phùng

hôm xưa ta đứng bên hồ Kiếm
quanh ta rộn rịp biết bao người
mà ta chỉ thấy người hôm ấy
in giữa không gian một nụ cười

… dang tay ta đón nàng vào dạ
giật mình ẵm phải cái không gian
dưới nước lâu đài tan vỡ cả
bên bờ trơ lại giấc mơ tàn

anh ạ, nàng không còn đấy nữa
dưới nước sau cây chẳng thấy nàng
không biết ta mơ hay ta tỉnh
cảnh trời hôm ấy mờ mờ sương

nàng với ta chỉ có thế thôi
theo dõi tơ duyên bốn góc trời
lúc mộng nhìn nhau cười ngặt nghẽo
mộng tan trên gối: lệ hoen rơi
Nguồn:
1. Lưu Trọng Lư, Tiếng thu, 1939, Librairie Centrale ấn hành, 1939
2. Tuyển tập Lưu Trọng Lư, NXB Văn học, 1987

Thảo luận cho bài: "Mộng chiều về"