Mộng Cô Đơn

Tác giả:

Duy Viêm


Nhịp C, slow

Tôi thích đêm mưa gió lạnh lùng.
Bên đèn soi bóng lúc thu không
Lim dim tìm lại trong cõi mộng
Một bóng dịu dàng tôi nhớ mong.

Tôi thích xem trăng chiếu qua mành.
Thương buồn loang vắng vắng đêm thanh.
Nghe sương từng giọt vương vương nhỏ.
Vang tiếng đồng ngân chiều đếm canh.

Tôi thích gió lùa, gió lùa vách tre thưa,
những chiều những chiều khi mới khởi mùa mưa.
Để lạnh dâng tràn lòng vương vấn
Gợi nhớ thương về một bóng xưa.

Tôi thích cô đơn với nương chiều
Để tìm ngây ngất tới cô liêu
Say sưa tình mộng duyên dang dở.
Thương nhớ người xưa lòng vướng yêu.

Cô đơn buồn vương.
Say trong sầu thương.
Tương tư tình nhớ.

Ấn bản 1969 – Minh Phát

 

Thảo luận cho bài: "Mộng Cô Đơn"