Mộng Ðời

Tác giả:

Hôn em trăm nụ sương mưa
Lây cơn nóng lạnh lưng mùa cúm co
Tay này anh chặn cơn ho
Tay kia cơn nhột đang bò tứ tung

Hôn em ngàn nụ thương mong
Sưởi em qua những ngày đông tháng hàn
Em ơi tình lỡ muộn màng
Thì cầm cho chắc những trang mộng đời

Thảo luận cho bài: "Mộng Ðời"