Mộng Gặp Thơ

Tác giả:

Mơ màng
nhan nhản lũ thơ
Trắc bằng ú ớ rượt nhau
Điệu vần tung tóe, thiệt khẩu cứng đơ
Mắt mở lớn, tay múa may, còn ngỡ chiêm bao.
101300

Thảo luận cho bài: "Mộng Gặp Thơ"