Mong Mùa Thu Tới

Tác giả:

Mong mùa thu tới
Nhìn lá vàng rơi
Lá bay nhè nhẹ
Ru em đường về

Mong mùa thu tới
Nhìn lá vàng rơi
Cho anh hôn nhẹ
Làn môi mượt mà

Mong mùa thu tới
Nhắc chuyện ngày xưa
Hai đứa dầm mưa
Ướt đẫm vai gầy

Mong mùa thu tới
Nhìn tóc em bay
Lá trải đường dài
Lá ngập hồn ai

Mong mùa thu tới
Hỏi lá vàng rơi
Sao em đi vội?
Cho anh đợi chờ

Mong mùa thu tới
Chiều buồn em đi
Dòng sông đứng đợi
Còn gì cho nhau?

Thảo luận cho bài: "Mong Mùa Thu Tới"