Mộng vt & Thực AT

Tác giả:

Mộng – VT

Chuông chiều
Boong
Ếch nhảy
Bõm
Người về
Xong
Xé vải
Rẹt
Ai cười
Ròng
Đường xa
Thẩm
Rượu đắng
Ngon

Tỉnh

Khi gió to bão lớn , biển kia là bọt nước
Khi thôi gió ngưng bão , biển kia là nước xanh

Thực – AT

Đồng hồ
Re’

Bật dậy
Trời

Ra đi
Vội

Thơ buồn
Rơi

Mỉm cười
Héo

Đời dài
Sâu

Còn đi
Mệt
Bao lâu ! ! !

Thì

Gi’o bão là lẽ trời vô vọng
Thuyền còn trôi , ta thả thuyền trôi
Tạ người vài vần thơ lă‘ng đọng
Đời có buồn ta còn thơ, thê’ thôi ! ! !

Thảo luận cho bài: "Mộng vt & Thực AT"