Mộng

Tác giả:

mộng đời

thoáng ngỡ
phù vân
từ
trăm năm thoắt
trăng tàn
bên song

hương
nguyệt lão
tơ đồng
tiếng thu
hồ
vọng
nắng vàng
nhạt
phai.

Thảo luận cho bài: "Mộng"