Một Bông Hồng

Tác giả:

Tay em cầm một bông hồng
Đẹp tươi như thể… trắng trong như là…
Sao anh như thấy thừa ra
Hoặc bông hồng ấy, hoặc là chính em.

Thảo luận cho bài: "Một Bông Hồng"