Một Chiều Mưa

Tác giả:

Một chiều mưa… một chiều mưa…
Một chiều mưa, mưa rơi
Lạnh lùng thoáng buốt giá, lẻ loi riêng mình ta
Thương nhớ rạt rào nhìn mưa rơi ôi buồn quá

Ngoài trời mưa…ngoài trời mưa…
Ngoài trời mưa, mưa rơi
Từng đợt gió cuốn cuốn, lá rơi trong chiều mưa
Mưa rớt ngoài trời chừng như mưa trong lòng tôi

Ngồi một mình âm thầm trong mưa
Thiết tha những gì khi ta ra đi
Lòng dặn lòng thôi đừng lưu luyến
Khẻ nâng cung đàn, chờ nhau khi vinh quang

Trời còn mưa…trời còn mưa…
Trời còn mưa, mưa rơi
Lòng còn nhớ nhớ mãi, nhớ một chiều biệt ly
Mưa rớt ngoài trời chừng như mưa trong lòng tôi

Thảo luận cho bài: "Một Chiều Mưa"