Một chút mùa thu

Tác giả:

Thành phố vẫn ào ào túi bụi
Chiều thong thả xuống mênh mông
Một chút mùa thu đã đến
Ông dắt cháu quanh sân gác nhỏ
Nhìn bên trên biển mái nhà
Mặt trời trầm ngân đỏ
Bay giữa ngàn mây trắng xa
1992

Nguồn: Trong cát bụi (thơ), Nguyễn Đình Thi, NXB Văn học, 1992

Thảo luận cho bài: "Một chút mùa thu"