Một Chút Thôi!

Tác giả:

một chút thôi!

một chút buồn, trong ánh mắt
một chút sóng, chao chao lòng
một chút mây, vương nắng hạ
em buồn gì! chút bâng khuâng

một chút nhớ, rất xa xôi
một chút đau sao nhức nhối
một chút mưa, lưa thưa mỏng
em khóc gì! người xưa, xa

một chút lạ trong cuộc đời
một chút quen từng ngày dài
một chút mệt chân bước mỏi
hành trang nào, nặng đôi vai

một chút thôi, đời sống vội
ngày lại ngày ngất ngây đau
thời gian trải khóe mắt sầu
nụ cười hờ, thoáng qua mau

Thảo luận cho bài: "Một Chút Thôi!"