Một Chút Tình Tôi

Tác giả:

có phải em yêu tôi thành thật

hay là tinh nghịch nói cho vui
hôm qua thơ thẩn chờ đầu ngõ
tôi thấy hình như có một người…
không phải là tôi ghen bóng đâu
yêu nhau chỉ muốn giữ gìn nhau
sao em hay nói hay cười quá
ai kể chuyện chi cũng gật đầu

tôi muốn em là riêng của tôi
phải chi mua được một góc trời
rước em về đó làm hoàng hậu
cùng lắm đôi lần mắng yêu thôi

từ cổ đến kim, đông lẫn tây
thơ tình yêu chật cả trời mây
chẳng câu nào đúng tim tôi cả
biết lấy gì đây để tỏ bày ?

có lẽ là yêu chỉ để yêu
để xem mình khổ ít hay nhiều
cho dù em chẳng yêu tôi thật
vẫn muốn dối mình : em cũng yêu !

Luân Hoán
(Ðưa Nhau Về Ðến Ðâu)

Thảo luận cho bài: "Một Chút Tình Tôi"