Một Chuyến Đi

Tác giả:

Ngoài ngàn dặm, đoàn người ra đi
Trong sương lạnh lòng trai bền chí
Ra biên-cương xa-xăm ngàn phương
Và còn vọng tiếng hát trong sương

Người theo ngàn gió
Biệt ly buồn nhớ
Chờ đợi bao năm
Sống với âm-thầm

Chốn ấy xa-xăm người đi
Chiếc bóng bên song chờ chi
Tha-phương ngoài nghìn quan-san
Từ bao lần lá thu tàn

Có biết chinh-phu giờ đây
Dấn bước theo muôn cờ bay
Đi nhưng ngày về không mong
Buồn vương ngàn mối tơ lòng

Chiều nay buồn ngóng
Tìm đâu hình bóng
Ngàn dặm chân mây
Khói biếc tan dần

Thảo luận cho bài: "Một Chuyến Đi"