Một Chuyến Xe Đêm

Tác giả:

Một chuyến xe đêm đưa em tôi về phố nào

Một chuyến xe đêm để rồi từ nay xa cách
Một chuyến xe đêm, em ơi tan nát lòng
Một chuyến xe đêm, chia ly ôi rất vội
Người đã ra đi đêm nay trời rất lạnh
Người đi vội vã như tình ta a

Một chuyến xe đêm em tôi đã khuất mờ
Một chuyến xe đêm trở về tôi nhung nhớ
Người đã ra đi em ơi còn nhớ gì
Một chuyến xe đêm mang theo tình tôi buồn
Người đi xa tôi vẫn còn đứng nhìn
Tình tôi theo mãi với người đi

Rồi một ngày mai cách xa, em ơi còn nhớ mãi chuyến xe buồn
chuyến xe đêm đưa em tôi đi xa mãi
Rồi một ngày mai cách xa, em ơi còn nhớ mãi chuyến xe buồn
Chuyến xe đêm đi không trở lại

Một chuyến xe đêm mang theo tình tôi buồn
Người đã xa xôi mà lòng còn lưu luyến mãi
Một chuyến xe đêm tôi chêt theo bóng người
Giờ phút chia tay sao chưa vợi nỗi lòng
Người đã đi xa đêm nay tôi trở về
Buồn hơn nỗi nhớ
Đếm từng bước chân 

Thảo luận cho bài: "Một Chuyến Xe Đêm"