Một Cõi Đi Về

Tác giả:

Trăm năm một cõi đi về
Ngàn năm vẫn vẹn lời thề sắc son
Trăm năm nước chảy đá mòn
Ngàn năm tình điệu vẫn còn y nguyên

Hương Việt

Thảo luận cho bài: "Một Cõi Đi Về"