Một Cõi Tình

Tác giả:

Hai năm tình một cõi
Buồn trong ánh mắt chờ
Sao rơi đời muôn lối
Lạc loài giữa cơn mơ

Xa xôi rồi một thuở
Vàng hoa trên phím ngà
Mưa nghiêng dài nỗi nhớ
Vỡ nhạt nhoà trôi xa

Thơ trôi theo dòng nước
Lá úa rơi trong lòng
Nửa đêm sầu thắp đuốc
Soi dấu đời long đong

Hai năm tình vẫn lạ…..
Nhạt nét môi, hương đời
Hai năm hồn nghiêng ngả
Ôm bão lòng chơi vơi

Yêu thương, từng con chữ
Vụn rơi trên phiến đời
Mảnh buồn em chôn giữ
Máu ứa về tim côi

Hai năm tình một thoáng
Xanh rêu trắng đêm dài
Trăm năm tình quạnh vắng
Mơ ước còn phôi thai

Thảo luận cho bài: "Một Cõi Tình"