Một Đàn Chim Nhỏ

Tác giả:

Một đàn chim nhỏ
Bay ngang lưng trời
Bay về đâu đó
Đàn cò trắng ơi
Bà ơi chú cuội
Có nhớ nhà không
Sao như cháu thấy
Sao như cháu thấy,
chú đang xuống trần.

Nghìn năm rồi nhỉ
Bên gốc cây đa
Cuội ơi, em hỏi
Trăng non hay già ?

Nghìn năm rồi nhỉ
Bên gốc cây đa
Cuội ơi, em hỏi
Trăng non hay già.

Thảo luận cho bài: "Một Đàn Chim Nhỏ"