Một Đêm Vui

Tác giả:

Nhạc buông lơi hồn chơi vơi, nghìn câu ca quyện đôi ta
Dìu nhau trong điệu Cha Cha điệu Samba nhịp say sưa
Ðẹp thay muôn ánh mầu, hoà cùng ngàn tươi sáng
Rộn ràng bao tiếng cười, từng vòng lả lơi

Hãy vui nào hãy vui trọn đêm nay, nhấp cho rượu đắng men nồng say
Hỡi ai còn vẫn vương niềm ưu sầu, hãy quên vì lỡ đêm tàn mau

Nhạc buông lơi nhìn đôi nhân từng đôi chân nhịp hân hoan
Dìu nhau trong điệu Cha Cha điệu Samba lòng say sưa

Vỗ tay cùng vỗ vui nhịp chan hòa, hát lên cùng hát vang lời ca
Ðắm say hồn ngất ngây trọn đêm dài
hãy quên người hỡi quên ngày mai

Thảo luận cho bài: "Một Đêm Vui"