Một Giọt Mưa Là Một Hồn Thơ

Tác giả:

Ngồi ở ngoài  Hiên

hứng Giọt Mưa rơi
đem góp lại làm Thơ trên giấy
đã nhiều lần cố quên
tình mình nồng ấm
phá vỡ , vùi chôn
một bóng hình
khi Mưa Rơi
chỉ thấy bóng tội tình
Hoa Hồng Vỡ
xác xơ-Đời Em lạnh
Vòng tay anh ấm
hơ con tim cô quạnh
Mưa thôi ngừng rơi
Cho Cạn Hồn Thơ
Cho thương nhớ-
Thôi tràn trề trên giấy
Một Giọt Mưa Là Một Hồn Thơ
Khi Mưa dứt-Nhạc thôi ngừng…
tiếng than !

Lua9

Thảo luận cho bài: "Một Giọt Mưa Là Một Hồn Thơ"