Một-Hai-Ba

Tác giả:

một

Ba năm chừng ấy là ngày
Tôi quanh quẩn nhạt, lời loanh quanh thừa
Gặp nhau vội lạy trời mưa
Bàn tay vội nắm, môi vừa vặn run

Tấm thân nhẹ hẫng, rơi tòm
Chạm anh
Dội nguợc
Đỉnh thiên thụ Chờ !!

hai
Tôi ngôì vật vã làm thơ
Nỗi đau âm ỉcộng dồn nỗi đau
Soi guơng, manh áo nát nhầu
Tiếng yêu thở nhẹ Qua đầụ Chịu thua !!

ba
Vòng tay ôm tháng năm thừa
Mở ra– lời hứa
Khép vào–trăm năm !!

Thảo luận cho bài: "Một-Hai-Ba"