Một Hai

Tác giả:

Một hai

hai một
một người

xa thì bảo nhớ
gần thì là
yêu

một hai
hai một trớ trêu

cười
sau khi đọc
giận nhiều làm chi

có người
đứng giữa đường thi
vào trăm ngã ngách thầm thì
nhớ ai

Thảo luận cho bài: "Một Hai"