Một hy sinh nho nhỏ

Tác giả:

Tặng tất cả các bà vợ làm thơ

Em bảo em vừa làm được bài thơ
Khiến tôi vừa mừng, vừa lo, vừa sợ
Bắt đầu từ đây, xách làn đi chợ
Tôi làm sao mua được…một củ hành???

Em bảo tôi – Trời chưa chắc màu xanh
Tôi hoảng hốt, cho rằng em loạn thị
Nhưng bình tĩnh – Ngắm nhìn cho thật kỹ
Hình như trời lại phơn phớt màu cam!

Em bảo tôi – Cứ để em làm
Đừng ngăn cản ngòi bút đang thích viết
Thú thực là tôi phục em muốn chết
Chuyện thơ ca xen lẫn chuyện chặt gà.

Rồi thời gian như cơn gió thoảng qua
Em cũng quên luôn bài thơ khi in báo
Lại lúi húi bên bếp ga, thùng gạo
Mà trời xanh
Chưa chắc đã xanh…
Nguồn: Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, Hoàng Nhuận Cầm, NXB Hội nhà văn, 2007

Thảo luận cho bài: "Một hy sinh nho nhỏ"