Một khoảng trời xanh kia

Tác giả:

Một khoảng trời xanh kia
Không phải chuyện đùa

Bão điên cuồng muốn dập tắt mọi ánh đèn trong ta
Lớp lớp mây đen đùn lên đe doạ
Những cơn lốc cuốn bụi rác bay mù
Hắt vào chúng ta

Có một khoảng trời xanh kia
Đâu phải chuyện đùa
1990

Nguồn: Trong cát bụi (thơ), Nguyễn Đình Thi, NXB Văn học, 1992

Thảo luận cho bài: "Một khoảng trời xanh kia"