Một kiếp phù dung

Tác giả:

Vừa da trắng nõn, áo nâu non,
Đã chuyển màu sang yếm đỏ son.
Bóng xế, đời hoa ngăn ngắt tím
Bay theo huyền hạc cánh chon von.
2-1-1969

Thảo luận cho bài: "Một kiếp phù dung"