Một Lần

Tác giả:

Người đi để lại chút ngậm ngùi
Ngàn lời hờn dỗi nghẹn bờ môi
Có lẽ ?!?
Ừ, chỉ là có lẽ …
Có lẽ người buồn …
Ta … chẳng vui

Người đi!
Ừ, thế người đi thật!
Biệt ly … vui gì ?!?
mắt lại cay!
Có lẽ ?!?
Ừ, cũng là có lẽ …
Có lẽ vấn vương chút lòng này

Người đi,
Ta tiễn một lần
Một lần thôi nhé!
Chùng chân
Ta về!!!

Thảo luận cho bài: "Một Lần"