Một Lần Nữa Thôi

Tác giả:

Trong mắt anh, em nhìn anh
lần đầu tiên
Em biết liền, em thích tình anh, có phải?
Trong mắt em, anh nhìn em
lần đầu tiên
Anh biết liền, anh đã yêu em, có phải?
Em ơi em, vì sao mắt anh cay
Anh nhớ em, nhớ em
đêm lẫn ngày
Xin em hãy đến nơi này
Một lần nữa thôi
dù chẳng có ngày mai!

Thảo luận cho bài: "Một Lần Nữa Thôi"