Một Lần Quen Biết

Tác giả:

Một lần quen biết đó,
Một người quen biết đó,
Môt lần yêu mến đó,
Mến nhau cho nhiều, một lần yêu mến đó.
Một lần thân thiết đó,
Một lần say đắm đó,
Đắm say cho nhiều, một lần say đắm đó,
Đắm say cho nhiều, quên hết không gian, quên hết thời gian.

Tìm một người, tiếng hát chơi vơi.
Yêu một người, cho hết tương lai,
Trao một người, lá thơ bồi hồi,
Chờ một người, thao thức chiều rơi.

Chiều về qua xóm vắng,
Tìm mùi hương mái tóc,
Chợt lòng say náo nức,
Có em trong đời, nhạc tình vang réo rắt,

Tình dịu êm thắm thiết,
Đời đẹp như pháo tết,
Hãy cho mơ mộng, tìm về đôi mắt biếc,
Hãy cho rung động, cho hết hôm nay, cho hết ngày mai.

Thảo luận cho bài: "Một Lần Quen Biết"