Một Lần Thôi, Say Đắm

Tác giả:

Một lần thương, vương vấn vấn vương…

Hồn chìm theo mơ tưởng hoang đường
Người tình hỡi thấu chăng đêm trường
Một mình tôi lẻ bóng phong sương
Ðợi chờ nhau bên bến sông Tương

Một lần yêu,tha thiết thiết tha…
Từng ngày qua soi bóng trăng tà
Người tình hỡi bước chân quan hà
Ðời chìm theo mưa gió phong ba
Ðành tìm nhau qua dãy Ngân Hà

Hẹn hò nhau bên trời yêu dấu
Thêm nhung nhớ dáng ai bên cầu
Chiều dần trôi tàn theo bóng câu
Còn ngồi đây lây lất mưa ngâu….

Một lần thôi, say đắm đắm say…
Hồn chìm theo ngơ ngác đêm dài
Người tình hỡi đắng cay an bài
Cuộc tình tôi muôn kiếp không phai
Ðọa đày nhau năm tháng u hoài…

Thảo luận cho bài: "Một Lần Thôi, Say Đắm"