Một lần thu

Tác giả:

Một lần Thu đến, quên hờn giận
Chẳng đòi âu yếm
Chẳng về đâu nương tựa
Chẳng cầu sự chở che

Một lần thu chẳng cậy giàu
Chìa tay xin lá rụng
Là Thu hào phóng sẵn sàng cho

Một lần Thu đến quên sông bến
Đợi đò lặng lẽ biết Thu đi…

Thảo luận cho bài: "Một lần thu"