Một lần về thăm Vỹ

Tác giả:

Lối vẫn nhỏ mà sao dường rộng lớn ?

Trống thênh thang như tay lỏng không người ?
Nắng vẫn ấm mà sao ta lạnh buốt ,
Buổi đầu thu sao ngỡ cuối đông tàn ?

Đi trăm lần vẫn như người thất lạc ,
Mắt mõi mòn vẫn không thấy nơi xưa ,
Ôi Vỹ Dạ nơi nao còn nghe thấy
Hến cồn xưa rên rĩ dưới mưa sa

Thảo luận cho bài: "Một lần về thăm Vỹ"