Một Mai Tôi Qua Đời

Tác giả:

Một mai tôi qua đời

Tôi xin làm cánh chim
Bay đi bay đi bay đi tìm đàn
Bay đi tìm bạn bay đi bay đi

Một mai tôi qua đời
Tôi xin làm tiếng ca
Bâng khuâng bâng khuâng bâng khuâng thì thầm
Bên em thì thầm gối mộng đêm xuân

Một mai tôi lên đường
Đường không không vô thường
Nào có gì cho em lần cuối
Một mai xa vô trùng
Đường thênh thang vô cùng
Lòng nhẹ như mây… đang bay vào cõi

Một mai tôi qua đời
Tôi xin làm đóa hoa
Hương bay hương bay hương bay dịu ngọt
Trong ngôi vườn nhỏ quấn quít bên em

Một mai tôi qua đời
Tôi xin làm áng mây
Lang thang lang thang lang thang một thời
Lang thang bầu trời suốt đời rong chơi

(hát lại từ đầu)

Lang thang lang thang lang thang một thời
Lang thang bầu trời suốt đời rong chơi

Thảo luận cho bài: "Một Mai Tôi Qua Đời"