Một mai

Tác giả:

Chữ một mai chuỗi ngày
e lần gặp
Nheo mắt tình áp thấp nhận không ra.

Thảo luận cho bài: "Một mai"