Một mình

Tác giả:

Một mình hứng giọt nắng mai

Một mình đối diện ngày dài, buồn tênh
Một mình giữa chiều lênh đênh
Ðắm chìm trong cõi Nhớ-Quên, kiếm tìm …

Một mình lẩn giữa màn đêm
Một mình lặng lẽ bên thềm ngắm trăng
Một mình ngồi với băn khoăn
Cuối đầu nghe thoáng ăn năn, lời buồn …

Một mình với những bất thường
Một mình nhặt những chán chường chung quanh
Một mình – thương cả thế gian
Buông dài tiếng thở, hoang mang – một mình …

hoanang 3/97

Thảo luận cho bài: "Một mình"