Một mình

Tác giả:

Một mình hận

Một mình đau
Hỏi ai có nỡ cầm dao cứa lòng

Một mình nhớ
Một mình mong
Người ơi nghìn núi trăm sông mịt mờ

Một mình yêu
Một mình chờ
Lang thang gió cuốn câu thơ đơn hành.

Oct 24 2001

Thảo luận cho bài: "Một mình"