Một Mình

Tác giả:

Dường như

 

  • cánh gió không bay

Lời ca không hát

  • Rượu đầy không men

Dường như biết lại không quen

  • Một mình tôi
    • Một mình em
      • Lạ thường

Dường như trăng chếch bên tường

Tiếng gà tiễn biệt

  • đêm trường lặng im.

(1941)

 

Thảo luận cho bài: "Một Mình"