Một Mình

Tác giả:

Có một cô gái mù
Lần dò trong tăm tối
Giẫm phải bàn chân tôi
Tôi đau mà không nói

Cô chao đảo ngã nghiêng
Trên đường xa dịu vợi
Hầm hố đầy chông gai
Biết ai chờ, ai đợi?

Tôi muốn dắt tay cô
Qua đoạn đường lầy lội
Nhưng chân vẫn còn đau
Có đi cũng không tới

Thôi hãy đi một mình
Trời sinh người đáng tội !
Đã vấp ngã nhiều rồi
Cần chi người dẫn lối !

 

Thảo luận cho bài: "Một Mình"