Một Mình

Tác giả:

Một mình gặm nhớ cùng thương

Một mình em – cũng đủ đường đắng cay
Từ khi để mất tay em
Một mình tôi cứ lay hoay, một mình
Dễ gì quên chuyện con tim
Một mình em chiếm trái tình yêu tôi
Nhớ em thôi đã hết đời
Thương em thôi đủ rã người xanh xao
Tay em tôi mất hôm nào
Tay tôi giờ cứ quơ quào hư không
Một mình buồn lắm biết chăng
Nến tôi tan chảy – em Trăng vĩnh hằng
Một mình tôi khóc. Lặng câm…

 

Thảo luận cho bài: "Một Mình"