Một Mình Dưới Mưa

Tác giả:

Một mình em dưới cơn mưa

Một mình em ôm nỗi sầu
Buồn đau … mây đen kéo về
mưa giăng nỗi buồn, hắt hiu

Một mình em đứng cô đơn
Nhìn hạt mưa rơi não nề
Buồn tênh

Em nhớ thương ai?
Em ngóng trông ai dưới mưa
Con mưa chợt đến …đem bao nhớ thương
nhớ những ngày mình còn có nhau
cơn mưa chợt đi …cho ai ướt mi
ôi xa rồi mộng đẹp ngày nào
thương sao ngày ấy, mê say ngất ngay
nhớ nhung hoài cuộc tình đã xa

Thương cho ngày sau ta không có nhau
Em âm thầm một mình dưới mưa

Thảo luận cho bài: "Một Mình Dưới Mưa"