Một mình ngồi thuyền

Tác giả:

Trên nước tiêu dao một chiếc tròng,
Chẳng chi là rắn chẳng chi rồng.
Ông tù đặc biệt lòng trời đất,
Lão ngốc vô danh bóng núi sông.
Ba chục năm xưa chim mặt biển,
Bảy mươi tuổi mới cọp trong lồng.
Sầu vài ly rượu gì gì nữa,
Đôi nắm xương tàn vạn sự xong.
(1940)

Nguồn: Thơ văn Phan Bội Châu, NXB Tổng hợp Đồng Nai, TP HCM, 2008

Thảo luận cho bài: "Một mình ngồi thuyền"